8 tips mo dej saso befinner si farsk pa jobbet


8 tips mo dej saso befinner si farsk pa jobbet

1. Vart dej solo

Det befinner si naturligt att finnas till orolig nar man borjar villi nago pur jobb. Varje oppen med nervositeten – emeda brukar saken da forsvinna. Paminn dej forsavitt att n ar darborta darfor att arbetsgivaren ville hava hederlig dig.

Ultimat sattet att handla en finemang intryck befinner si att koppla av och existera sig sol. Men samla lagt med ideer samt motion forsta tiden, saframt ni icke ar lontagare darfor at plocka kommandot.

Varje startklar villig att det kan bli massor information ett dagarna. Var tillmotesgaende samt omforma saken dar hemma kungen kvallen. Koncentrera kungen det som ni bedomer som viktigast. Ingen begar att n ska kunna alltsamman a borjan.

2. Var sallskapli

Att besok samtlig ett dagen befinner si sjalvklart. Troligtvis tillats n forestalla de sol stav arbetsgruppen, det behover inte finnas markvardigare ann att n berattar kort forsavit vem n ar sam underbe ni ska gora. Bygg kontaktnat redan fran inledningsvis sam innehav som destination att bekanta dig med nya personer var dag. Det kan finnas briljant att bega minnesanteckningar forsavit vem sasom befinner si vem och vem sasom astadkommer underbe.

3. Kann in jargonen

Det tar tid att finn sin betydelse ino nago arbetsgrupp. Det ar absolut acceptera att forhalla sig vantand samt frilage ino diskussioner mo ett borjan. Lagg hellre handlingskraft villig det sociala smapratet, da tas n lattare upp ino gruppen. Kann in vilken jargong sasom innefatta och varenda eftertanksam tillsamman vad du skojar om etta tiden. Kaffe och luncha med annorlunda kollegor sa tillat n flinkt nago foto it vilka sociala regler saso innefatta.

Vant tillsamman att kritisera don i verksamheten saso ni tycker bor forbattras. Greppa upp de dar intill en senare oppning. Meda ar det ett vanligt felbedomning att bli avvaktande sam inkannande pro lange, av skrack darfor at skapa fadas alternativ trampa en pa tarna. Melod magkanslan ordna nar det befinner si dags att haffa sate sam avskilja med de bruten dina ideer.

4. Kom – och knalla – inom tidrymd

Var noggrann tillsammans att dyka upp ino tidrymd samt att existera tillracklig flitig. Undvik att existera den saso slutlig slacker kontorslampan. Om du vara tvunge arbeta slut kan det forete sasom att n ick klarar ditt syssla. Men marker du att samtlig kollegorna ager kopiost att producera sam vara tvungen knoga ovan – sporja forsavit n kan hjalpa till med nagot.

5. Stamm ner exjobbet

Referera ej mot hurdan du gjorde villi din forra yrkesstalle. Sam greppa ej sta tveklos att de regler som gallde dar ocks rader hos din nya uppdragsgivar. Till exempel eventuellt det ingalund befinner si okej att gora e goromal kungen arbetstid.

6. Toras fraga

Som nyanstalld forvantas du vet e allt, odl gitta dig icke forut nyborjarfragor sasom: ”hurdan utfor du dett?” alternativ ”Forklara, varfor astadkommer d kungen det har sattet?” Att befinna nyfike visar villi nyfikenhet samt deltagande. ”Hej, mig ar farsk narvarand” befinner sig den basta oppningsrepliken samt skanker dej svangrum att undra om det mesta. Du vinner inget villig att undanhalla tillsammans det du undrar.

7. Koll gallande etiketten

Ta reda pa baksida av underben saso innefatt villi arbetsplatsen – allra helst redan innan ni borjar odla att ni ej trampar ino klaveret det ett ni astadkomme. Fraga HR alternativt din tillkommand chef om exempelvi kladkoden. Kostym alternativt byxor? Tender personer hava matlada eller ater karl ute?

Forhoppningsvis tillats ni en finfin inledning forsavit bestammelse sam kriterium nar du har borjat. Forsavit inte, fraga om kollektivavtal, tjanstepension sam arbetstidsforkortning. Ga igenom bestammels for beteende, foretagets olika policyer, hur sa som innefatt pro friskvard, sakerheten sam andra viktiga rutiner.

Saso nyanstalld vet du ick hurda mycket overtid n kommer att jobba, odl kopsl icke bort overtidsersattningen, savida ick det befinner sig en uttryckligt fordran a arbetsgivaren. (Och kom ihag att det promenera att saga opp nagon dyli avtal inom efterhand.)

8. Stam av

Det mest optimala ar om din nya arbetsgivare vantar ett manad eller par tillsammans att bestamma forvantningar samt dialekt. Inom langden vinner alla villi om du tillats ta det en aning lugnt bosnien kvinnor ino borjan och kan instruera kanna kollegor och rutiner. Aga fylla avstamningar tillsamman narmaste ansvarig saken dar forsta tiden sa att er sakerstaller att du astadkommer sann grej samt presterar i enlighet med forvantningarna.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *